Styrelsen


Dessa personer sitter i styrelsen med undantag för revisorn som är inte del av styrelsen och har en privat email. Givetvis kan du också kontakta styrelsen eller medlemmar via Discord eller forumet. Det går också bra att maila till styrelsen@nord63.se.


Titel

Ordförande

Namn

Jim Ahlstrand

Beskrivning

Ordförandes uppgift är att planera och koordinera arbete inom föreningen. Ordförande tar hand om medlemsregistrering och ser till att föreningen fungerar felfritt. Tillsammans med övriga i styrelsen bestäms datum för årsmöte och andra möten.

Titel

Kassör

Namn

Oskar Hammarsten

Beskrivning

Kassörens uppgift är att handhava föreningens pengar. Det inkluderar att skapa bankkonto, göra transaktioner, kontrollera att alla medlemmar betalar sin medlemsavgift, bokföring samt skapa föreningens budget.

Titel

Sekreterare

Namn

Jesper Eriksson

Beskrivning

Sekreterarens uppgift är att protokollföra det som bestäms under möten. Sekreteraren ska även se till så att protokoll sparas och kan tas fram vid senare tillfälle.

Titel

Revisor

Namn

Elias Fransén

Beskrivning

Revisorn är inte medlem i styrelsen. Revisorns uppgift är att kontrollera att styrelsen hanterar föreningens pengar korrekt.